Big Data ข้อมูลสร้างมูลค่า อาวุธพิชิตใจลูกค้ายุคดิจิทัล

ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราล้วนอยู่ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลมากมายถูกสร้างขึ้น ทุกความเคลื่อนไหวในโลกดิจิทัล และโซเชียลมีเดียต่างผลิตข้อมูลขึ้นมาตลอดเวลา เช่นเดียวกับการบริโภคข้อมูลก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างกัน เห็นได้ว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่า Big Data ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่นี่คือปัจจัยหลักตัวใหม่ล่าสุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต และไปได้ไกลขึ้นครับ
Big Data ในยุคดิจิตอล

ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราล้วนอยู่ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลมากมายถูกสร้างขึ้น ทุกความเคลื่อนไหวในโลกดิจิทัล และโซเชียลมีเดียต่างผลิตข้อมูลขึ้นมาตลอดเวลา เช่นเดียวกับการบริโภคข้อมูลก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ต่างกัน เห็นได้ว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่า Big Data ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่นี่คือปัจจัยหลักตัวใหม่ล่าสุดที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโต และไปได้ไกลขึ้นครับ

Big Data – มุมมองอนาคต

International Data Corporation (IDC) เปิดเผยว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลทั่วโลกนั้นจะเติบโตมากกว่า 130.1 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2016 เป็น 203 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 อุตสาหกรรมจะลงทุนในเรื่องของโซลูชั่นที่ใช้วิเคราะห์ Big Data เพิ่มมากขึ้น เห็นได้ว่าคอนเทนท์และข้อมูลดิบจะกลายมาเป็นสินค้าใหม่ที่ถูกซื้อขายกัน การมีข้อมูลจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ โดยคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2025 จะมีข้อมูลเกิดขึ้นในโลก ราว 180 zettabytes หรือ 180 ล้านล้านกิกะไบต์

เห็นได้ชัดว่า Big Data ได้เปลี่ยนแปลงวิถีของการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจในปัจจุบันนั้นต้องการข้อมูลเชิงลึกที่มากพอ เพื่อใช้ขับเคลื่อนและลดเปอร์เซ็นความผิดพลาดในการตัดสินใจ อีกทั้งข้อมูลยังเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง

Big Data – สร้างมูลค่าเพิ่ม

ครั้งนี้ผมขอนำเสนอเรื่องของการนำเอา Big Data มาช่วยเรื่องของการสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า เห็นได้ชัดว่าข้อมูลดิบของลูกค้านั้นมีประโยชน์ในการตอบคำถามที่บาดใจนักการตลาดมาโดยตลอด นั่นก็คือ

“ใครคือคนที่จะซื้อของในราคาที่เราตั้งเอาไว้”

และ

“เราจะทำอย่างไรถึงจะสามารถเชื่อมต่อในสิ่งที่พวกเขาได้ยิน อ่าน และเห็น มาสู่การซื้อและการบริโภค”

ไม่เพียงแค่ตอบคำถามได้ แต่ข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการวิเคราะห์ Big Data จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ถึงว่า

“ลูกค้าจะซื้ออะไรเป็นชิ้นต่อไป”

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สำหรับจองโรงแรม ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกวิเคราะห์ คาดการณ์ตามประวัติของการใช้งานของเรา และจากนั้นจะถูก Customize ก่อนจะส่งถึงมือพวกเขาเพื่อย้ำและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในครั้งต่อไป

เช่นเดียวกันกับ ไพรซ์ซ่า (www.priceza.com) ที่นำข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ ในการคัดเลือกสินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลของสินค้า และราคา ที่มีความหลากหลายและช่วยในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างเต็มที่ครับ

Big Data – นานาประโยชน์เพื่อธุรกิจ

ผมขออ้างอิงข้อมูลส่วนหนึ่งของ IBM ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำ Big Data มาใช้ในแวดวงค้าปลีกก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน อาทิ

ตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วย Big Data (ขอขอบคุณรูปจากจาก IBM Big Data Hub)
  1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในเรื่องความต้องการของลูกค้า การแข่งขัน และการเพิ่มการลงทุน
  2. แยกประเภทกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจน เพื่อสามารถเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดีขึ้น ทำการตลาดได้ Niche ขึ้น
  3. สร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยการทำการตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (Personalized Marketing) ให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  4. ทำนายพฤติกรรมลูกค้า เพื่อช่วยในการทำตลาด และต่อยอดธุรกิจ
  5. ทิ้งห่างคู่แข่ง ธุรกิจที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก่อน ก็เท่ากับว่านำหน้าคู่แข่งไปได้อีกระดับ เพราะข้อมูลที่เรานำมาต่อยอดนั้นก็เพื่อจะรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน และเพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้กับธุรกิจ

Big Data ที่ได้จากลูกค้าสามารถช่วยออกแบบข้อมูลที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ และสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ Amazon และ Netflix ที่นำเอาการวิเคราะห์ข้อมูลมาสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่ลูกค้า โดยการลดต้นทุนการค้นหาและประเมินผลของลูกค้าให้น้อยลง

ไม่ใช่แค่ “การซื้อครั้งต่อไป” แต่ Big Data สามารถนำไปสู่การสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์จากการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ แต่ก่อนที่จะนำเอาข้อมูลมาใช้งาน องค์กรจะต้องพิจารณาดูตัวเองว่า ทำอย่างไรที่จะใช้ข้อมูล Big Data มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของตนได้

Big Data – ชวนคิดก่อนลงมือทำ

ถ้าเรามีข้อมูลของลูกค้าอยู่ในมือเป็นจำนวนมาก นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะครับ หากเราไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลให้มีมูลค่ากับธุรกิจของเรา แล้วธุรกิจของคุณพร้อมหรือยัง ลองเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันครับ

  • ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการทำงานกับข้อมูล ในด้านเทคโนโลยี และความปลอดภัย
  • ความพร้อมด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่จะช่วยขับเคลื่อนข้อมูลไปสู่มูลค่ามหาศาลทางธุรกิจ
  • ความพร้อมด้านบุคลากร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้องค์กรหันมาสร้างมูลค่าเพิ่มจาก Big Data ก็คือ ผู้บริหาร นั่นเองครับ

ฝากเอาไว้

สุดท้ายแล้ว ความท้าทายภาคปฏิบัติก็คือ นักการตลาดในยุคดิจิทัลทั้งหลายจะต้องแปลงข้อมูล Big Data ให้กลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์มูลค่าใหม่ๆให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ยังต้องพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืนตลอดไปครับ

ความเห็น

Get the best of The Finth in your inbox.

You may opt-out anytime by clicking “unsubscribe” from the newsletter or from your account. Contact The Finth at any time.